تور پوکت 7 شب و 8 روز ویژه آذر

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
18 آذر 1402
دوشنبه
18 دی 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,600,000 تومان
توضیحات :
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,800,000 تومان
توضیحات :
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,500,000 تومان
توضیحات :
اشلی هاب

اشلی هاب

ashlee hub

(با صبحانه)BB

7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
مارینا

مارینا

the marina

(با صبحانه)BB

7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,000,000 تومان
توضیحات :
گیگ

گیگ

the gig

(با صبحانه)BB

7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,000,000 تومان
توضیحات :
چارم

چارم

the charm

(با صبحانه)BB

7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,300,000 تومان
توضیحات :
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,000,000 تومان
توضیحات :
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,000,000 تومان
توضیحات :
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,000,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترنسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
4 بلیط رفت و برگشت
5 اقامت با صبحانه
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور پوکت 7 شب و 8 روز
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K