تور کوالالامپور 4 شب + سنگاپور 3 شب ویژه تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:25
 • مدت پرواز 02:15
 • ساعت پرواز 11:25
 • مدت پرواز 02:15
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 02:15
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
هتل باس

هتل باس

hotel boss

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
استودیو ام

استودیو ام

studio m

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ای کیو

ای کیو

EQ Kuala Lumpur

(با صبحانه)BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K