تور کوالالامپور 5 شب + سنگاپور 4 شب ویژه نوروز 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
دوشنبه
28 اسفند 1402
سه شنبه
28 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:25
 • مدت پرواز 02:15
 • ساعت پرواز 11:25
 • مدت پرواز 02:15
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 02:15
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,687,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,838,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,829,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,687,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,214,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,707,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,366,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,616,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,687,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,173,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,729,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,069,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
هتل باس

هتل باس

hotel boss

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,883,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,146,000 تومان
توضیحات :
رزرو
وی هتل

وی هتل

v hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,063,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,512,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,636,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,749,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,149,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل باس

هتل باس

hotel boss

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,088,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,592,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,244,000 تومان
توضیحات :
رزرو
وی هتل

وی هتل

v hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,088,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,533,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,939,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,352,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,748,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,352,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,116,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,016,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,967,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
147,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
98,381,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,603,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,227,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,386,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
161,557,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,747,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
162,677,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,638,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
167,228,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
108,638,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
122,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
181,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K