تور آنتالیا 6 شب و 7 روز ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
148,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K