تور آنتالیا 6 شب و 7 روز ویژه خرداد 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
31 خرداد 1403
چهار شنبه
06 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
ملودی

ملودی

melodi

(با صبحانه)BB

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
102,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
152,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
192,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K