تور دبی 3 شب و 4 روز ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی دبی (شروع سفر)
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی دبی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
صدف

صدف

sadaf hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آوانی

آوانی

avani

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K