تور دبی 3 شب و 4 روز ویژه خرداد 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
30 خرداد 1403
شنبه
02 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی دبی (شروع سفر)
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی دبی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
صدف

صدف

sadaf hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کورال

کورال

coral

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K