تور دبی 3 شب و 4 روز ویژه زمستان

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
18 اسفند 1402
دوشنبه
28 اسفند 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی دبی (شروع سفر)
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی دبی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ارکید

ارکید

orchid

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ناین

ناین

nine hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
کورال

کورال

coral

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مسکو

مسکو

Moscow

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
وی

وی

v hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K