تور آنتالیا 6 شب و 7 روز ویژه خرداد 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
31 خرداد 1403
چهار شنبه
06 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
176,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
164,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
165,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
125,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
178,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
125,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
178,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
142,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
215,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
192,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
365,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,530,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
210,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
396,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K