تور آنتالیا 6 شب و 7 روز ویژه پاییز

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
15 آذر 1402
جمعه
15 دی 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K