تور 4 شب پاتایا + 3 شب بانکوک ویژه خرداد 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
بانکوک
 • BKK بانکوک
 • اتوبوس
 • UTP پاتایا
 • kim transfer thailand
 • ساعت پرواز 07:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 07:30
 • مدت پرواز 03:00
پاتایا
 • UTP پاتایا
 • اتوبوس
 • BKK بانکوک
 • kim transfer thailand
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مایک هتل

مایک هتل

mike hotel

(با صبحانه)BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
برکلی

برکلی

berkeley

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مایتی بیچ

مایتی بیچ

mytt beach

(با صبحانه)BB

4 شب
پولمن جی

پولمن جی

pullman g

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترنسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
4 بلیط رفت و برگشت
5 اقامت با صبحانه
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

10 خرداد 12 میلیون تومان افزایش قیمت
15 خرداد 5 میلیون تومان افزایش قیمت
17 خرداد طبق پکیج
22 خرداد طبق پکیج

6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K