تور 4 شب پاتایا + 3 شب بانکوک ویژه مرداد 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
02 مرداد 1403
چهار شنبه
10 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
بانکوک
 • BKK بانکوک
 • اتوبوس
 • UTP پاتایا
 • kim transfer thailand
 • ساعت پرواز 07:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 07:30
 • مدت پرواز 03:00
پاتایا
 • UTP پاتایا
 • اتوبوس
 • BKK بانکوک
 • kim transfer thailand
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تراول اوج

تراول اوج

travelodge

(با صبحانه)BB

4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
گلدن بیچ

گلدن بیچ

golden beach

(با صبحانه)BB

4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
سان بیم

سان بیم

sunbeam

(با صبحانه)BB

4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
برکلی

برکلی

berkeley

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بلک وودز

بلک وودز

black woods

(با صبحانه)BB

4 شب
پولمن جی

پولمن جی

pullman g

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
بی ویو

بی ویو

the bay view

(با صبحانه)BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
هتل ویه

هتل ویه

vie bangkok

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترنسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 لیدر فارسی زبان
4 بلیط رفت و برگشت
5 اقامت با صبحانه
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

 

6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K