تور استانبول 3 شب و 4 روز ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,700,000 تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
مونوپل

مونوپل

monopol

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
دورا

دورا

dora

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
اترنو

اترنو

eterno

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
فرونیا

فرونیا

feronya

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
کارتون

کارتون

cartoon hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
چر هتل

چر هتل

cher hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K