تور استانبول 3 شب و 4 روز ویژه تیر 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
یکشنبه
31 تیر 1403
چهار شنبه
03 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
ریدل

ریدل

reydel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اوریلا

اوریلا

oriella

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مونوپل

مونوپل

monopol

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
مونوپل

مونوپل

monopol

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آترو

آترو

Atro Hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا

دورا

dora

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K