تور استانبول 3 شب و 4 روز ویژه تیر 1403

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
30 خرداد 1403
شنبه
02 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
گرور

گرور

gorur

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فیده

فیده

Fide Hotel

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دورا

دورا

dora

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
فرونیا

فرونیا

feronya

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
لازونی

لازونی

lazzoni

(با صبحانه)BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K