تور پوکت 8 شب و 9 روز ویژه تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:25
 • مدت پرواز 02:05
 • ساعت پرواز 19:25
 • مدت پرواز 02:05
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 02:10
 • ساعت پرواز 02:45
 • مدت پرواز 02:10
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
519,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
چارم

چارم

the charm

(با صبحانه)BB

8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,500,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,000,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,900,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
167,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,600,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 اقامت با صبحانه
5 بلیط رفت و برگشت
6 ویزا
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
2 کپی شناسنامه و کارت ملی
3 یک قطعه عکس 4*6 جدید تر از پاسپورت
4 تمکن مالی 50 میلیون تومان
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K