تور 4 شب کوالالامپور + 3 شب لنکاوی ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
سیتین

سیتین

citin hotel

(با صبحانه)BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
دبلیو پی

دبلیو پی

wp hotel

(با صبحانه)BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
ای کیو

ای کیو

EQ Kuala Lumpur

(با صبحانه)BB

4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
112,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
162,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر رفت و برگشت
4 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 
6LdAkvgjAAAAABX9JA_ocNYLWVx43GwcWMlPNX5K